تماس با ما

توجه کنید:  اولین قدم در راه صاحب سایت شدن داشتن یک ایمیل در Gmail.com یا yahoo.com و ... میباشد و لازم است آن را حفظ و استفاده کنید.

تماس با پرتالستان فقط از طریق ایمیل  و واتساپ مقدور است.

توجه: مستقیم به شماره ما در آمریکا تلفن نکنید بلکه با واتساپ تماس بگیرید. لاین مستقیم تماس با آمریکا در دسترس ما نیست.

 

همچنین از طریق فرم تماس زیر میتوانید برای ما پیام خود را ارسال کنید:

فرم تماس